D66

D66

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of mensen niet veilig zijn moet de overheid actief optreden. D66 heeft veel bereikt bij het uitbreiden van die rechten. D66 was de initiatiefnemer van het openstellen van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, dat in Nederland als eerste land ter wereld wettelijk werd bekrachtigd.

D66 was een voorstander van het ‘Roze Stembusakkoord’ bij de verkiezingen in 2017, dat onder meer een einde maakte aan de weigerambtenaar. Ook was D66 de stuwende kracht achter het verbod van discriminatie van transgender- en intersekse personen.  Toch is de LHBTI-emancipatie in Nederland niet af.

D66 blijft zich daarom onverminderd inzetten voor de emancipatie van LHBTI’s. Wij ondersteunen gemeenten om lokaal de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s te bevorderen. We verankeren het verbod discriminatie op basis van seksuele gerichtheid grondwettelijk. Ook maakt D66 zich hard voor goede zorg voor interseksuelen, brengen we het familierecht bij de tijd en zetten we ons in voor een verbod op conversietherapie. Zodat iedereen vrij is om daadwerkelijk zichtbaar zichzelf te kunnen zijn.

Toelichting op standpunten

D66 strijdt voor de bescherming van LHBTI+ personen tegen discriminatie en geweld. De ruimte voor conservatieve denkbeelden groeit en dit bedreigt de gelijke rechten voor en gelijke behandeling van LHBTI+ personen. Vrijheid en gelijkheid zijn nog niet vanzelfsprekend. Stigmatisering en discriminatie van LHBTI+ personen moeten worden aangepakt. Zodat iedereen vrij is om daadwerkelijk zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. Daarom is D66 voorstander van een ambitieus emancipatiebeleid, met aandacht voor veiligheid, gezondheid en het tegengaan van discriminatie.

Rob Jetten legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens hem op D66 moeten stemmen: