Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Overal veilig en zichtbaar jezelf zijn als LHBTI-persoon is helaas nog lang niet vanzelfsprekend. Of het nou gaat om de inzet van Roze in Blauw binnen de politie, aandacht binnen de politie-opleiding, of het uitbannen van ‘conversietherapie’, wat de PvdA betreft moet LHBTI- veiligheid voorop staan. En ook op het gebied van niet-vrijwillige operaties van intersekse kinderen, het meerouderschap en transgenderzorg is er nog een wereld te winnen. Als het aan de PvdA ligt, worden LHBTI-rechten in de Grondwet verankerd.

Maar ook in het onderwijs is er werk aan de winkel. De PvdA zet zich in voor veilige en inclusieve klassen, waar LHBTI-acceptatie niet alleen op papier, maar vooral ook in de praktijk gestalte krijgt. Op elke school. Want mensenrechten zijn geen mening. Binnen lerarenopleidingen komt er daarom meer aandacht voor LHBTI-acceptatie, en ook in het nieuwe curriculum moet LHBTI-acceptatie stevig verankerd worden.

De PvdA wil dat toekomstige generaties jongeren opgroeien met de zekerheid dat ze overal veilig zichzelf kunnen zijn. Op school, op straat, op het werk, en thuis. Zo lang dat nog niet vanzelfsprekend is, blijven wij ons daar vanuit de Tweede Kamer en vanuit ons Roze Netwerk samen met onze partners elke dag weer keihard voor inzetten.

Toelichting op standpunten

Als het gaat om de emancipatie van LHBTI+ personen is een hoop bereikt, maar nog steeds een wereld te winnen. Dat geldt ook voor de emancipatie van vrouwen en andere gemarginaliseerde mensen. Mede hierom kan geslachtsregistratie soms nodig zijn om de vooruitgang te monitoren en beter in kaart te brengen wat nodig is om iedereen een gelijke kans te geven. Bijvoorbeeld wat betreft representatie, veiligheid en sociaal economische positie. Want wat de PvdA betreft mag het nooit uitmaken wie je bent of van wie je houdt, voor de kansen die je krijgt.

Lilianne Ploemen legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens haar op de PvdA moeten stemmen: