CDA

CDA

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Het CDA zet zich in voor een sterke samenleving, waar respect en saamhorigheid de norm zijn, waar je zichtbaar jezelf kan zijn en waar je de vrijheid hebt om te houden van wie je wil. Binnen onze partij zijn veel LHBTI’ers actief. Leden, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Ook hebben we een CDA Pride Netwerk. En daar zijn we trots op! Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en het tegengaan van discriminatie valt er wat ons betreft nog veel te verbeteren. Iedereen moet veilig over straat kunnen en discriminatie, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar zwaardere straffen en het meer doen om discriminatie op het internet aan te pakken. Daarnaast is het van belang dat we blijvende ondersteuning bieden aan LHBTI’ers die tot een andere minderheid behoren, zoals religieuze en bi-culturele LHBTI’ers. Belangrijk is ook dat het tweejaarlijkse SCP-onderzoek naar de houding tegenover- en leefsituatie van LHBT personen in Nederland wordt voortgezet. Tot slot dienen LHBTI-mensenrechten een topprioriteit te blijven in het Nederlands mensenrechtenbeleid.

Toelichting op standpunten

Stelling 2g klopt ons inziens niet. Bij stelling 2g zijn we het eens met tekst in de stelling, maar niet met de term acceptatieplicht die er aan wordt gekoppeld. Doordat we voor de tekst in de stelling zijn, maar tegen een acceptatieplicht zijn kunnen we de stelling niet beantwoorden. Ook omdat de optie mogelijkheid ‘neutraal’ ontbreekt. Daarom hebben we bij deze stelling geen antwoord gekozen.

Wopke Hoekstra legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens hem op het CDA moeten stemmen: