Partij voor de Dieren – Noord-Holland

Partij voor de Dieren – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

In de provincie laat de Partij voor de Dieren zien hoe positieve verandering kan worden bereikt juist door vast te houden aan idealen, gecombineerd met sterke dossierkennis en samenwerking met inwoners. 

 • Door de PvdD zijn de formulieren van de provincie zo veranderd dat er meer is te kiezen dan alleen m of v. Het liefst had de PvdD dat er niet naar gender werd gevraagd, maar met deze stap hoeven volksvertegenwoordigers in de provincie niet meer alleen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ genoemd te worden en kunnen ze kiezen voor de genderinclusieve term “Statenlid”. Een unicum.
 • Door de PvdD heeft de provincie steun uitgesproken voor de wijziging van de Transgenderwet en de Tweede Kamer opgeroepen dat ook te doen. 
  Anti-discriminatie en antiracisme onderdeel gemaakt van provinciaal sportbeleid.
 • Sterker beleid als Regenboogprovincie, door o.a. het stimuleren van gemeenten om meer te doen voor LHBTQIA+ gemeenschap, het uitdragen van inclusief werkgeverschap en het opzetten van een interne LHBTQIA+ ambtenarennetwerk.
 • Gepleit voor actieve inzet van de provincie om trans en non-binaire personen te ondersteunen op de arbeidsmarkt, gezien het feit dat ze bovengemiddeld te maken hebben met discriminatie, geweld en uitsluiting op de arbeidsmarkt.

Wat beloven we:

De provincie vult haar rol als Regenboogprovincie nog te beperkt in en dat wil de Partij voor de Dieren veranderen. De partij wil o.a. meer inzetten op: 

 • Een apart budget voor provinciaal Regenboogbeleid.
 • Betere samenwerking met LHBTQIA-organisaties en inwoners, om provinciaal Regenboogbeleid te versterken, intersectionele discriminatie tegen te gaan en veiligheid en inclusie te versterken. De LHBTQIA-gemeenschap moet actief worden betrokken bij beleid.
 • Meer inzet op het ondersteunen van (kleinere) gemeenten om intersectioneel LHBTQIA-beleid te versterken.
 • In provinciaal aanbestedings-, inkoop-, en sponsorbeleid en bij subsidieverstrekking actief LHBTQIA+ inclusie en acceptatie bevorderen.
 • Voldoende en veilige kleinschalige opvang van dak- en thuisloze LHBTQIA+ jongeren en van asielzoekers die vanwege LHBTIQA+-vervolging zijn gevlucht.  
 • Ondersteuning van inclusieve LHBTQIA-activiteiten, met meer aandacht voor extra kwetsbare groepen.
 • Meer provinciaal inzet op arbeidsmarkt en onderwijs, waarbij de provincie ondernemers en onderwijsinstellingen stimuleert om inclusief onderwijs en werkgeverschap te bieden.