Laura Polderman

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Laura, ik ben 34 en woon samen met mijn vriendin in Amsterdam. Ik identificeer mezelf als queer persoon. Ik werk als online campaigner voor Greenpeace en ben daarnaast actief voor de Partij voor de Dieren. Ik wil mij inzetten voor een betere wereld, de natuur en dierenwelzijn en daar hoort voor mij vanzelfsprekend compassie bij en gelijke rechten en kansen voor iedereen. Diversiteit en inclusiviteit zijn noodzakelijk voor een gezonde samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, zonder discriminatie. Dit moet altijd een belangrijke rol spelen in politieke keuzes en beleidvorming. De PvdD zet zich op dit vlak hard in, bijvoorbeeld door de genderinclusieve term ‘Statenlid’ toe te voegen, in plaats van de keuze tussen man/vrouw. Ook heeft de provincie de Tweede Kamer opgeroepen om de wijziging van de Transgenderwet te steunen. Ook al is Noord-Holland een Regenboogprovincie, er kan nog meer actief LHBTQIA+beleid gevoerd worden. PvdD is voor progressief, inclusief LHBTQIA+beleid en beleid tegen discriminatie. Het is belangrijk om hierin samen te werken met LHBTQIA+ inwoners en meer budget vrij te maken voor provinciaal Regenboogbeleid.