Ellinoor Jorna

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ellinoor zij/haar, 22 jarige filosofiestudente, activist, veganist, geboren in een half Marokkaans half Nederlands gezin in Twente. In Twente was er niet echt een queerscene en ik weet nog goed hoe warm en verademend het was toen ik andere queer personen ontmoette. Je begrijpt elkaar op een speciale manier dat schept een band. Die warmte, steun acceptatie en ruimte om jezelf te ontdekken dat hebben we in heel Nederland nog veel te weinig. Lang niet alle Nederlanders hebben voldoende kennis en begrip voor LHBTI’ers. In een provincie waar zoveel verschillende persoonlijkheden en culturen samen komen is het belangrijk dat we zorgen voor betere informatievoorzieningen, open gesprekken en een overheid waarop je kunt terugvallen en rekenen als het toch mis gaat. We zijn een kleurrijke diverse provincie in elk opzicht maar dat wil niet zeggend dat alles ook al goed gaat. We zijn helaas nog lang niet altijd veilig op straat.

Ik wil strenger peilen hoe het er voor staat met de queer acceptatie in Noord-Holland en pleiten voor een actievere rol vanuit de provincie bij LHBTI-zaken. Niet alleen wat móeten we doen maar vaker wat kúnnen we doen voor een veilige provincie voor al haar inwoners.