Henrice Vonck

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

‘Al mijn relaties,’ met deze woorden beginnen de rituelen van de Lakota, een Noord-Amerikaans inheems volk. Woorden die ons eraan herinneren wie wij zijn, in relatie tot onze naaste familie, tot alle mensen op aarde; dat we leven in een web van verwantschap met de dieren, de planten, alles om ons heen. Het moedigt ons aan om in harmonie te leven, met een open, vriendelijke en compassionele houding. Dit staat voor mij centraal in mijn leven, en dus ook in deze provinciale verkiezingen. Ik sta voor het belang van alle personen en dieren, voor het belang van een ‘hele aarde.’ Een aarde die gezond en leefbaar en inclusief is, en recht doet aan de schier eindeloze diversiteit van mens en dier. Ik wil de provincie, ons deel van die aarde, aanmoedigen om de verantwoordelijkheid te accepteren die wij als mensen hebben: om in dat web van verwantschap gezamenlijk onze leefwereld te creëren. Een inclusieve, gezonde provincie voor mens, dier en natuur!