Henriëtte Prast

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Geboren en getogen in Noord-Holland. Trotse moeder van twee dochters, van wie er een begin dit jaar haar vriendin ten huwelijk heeft gevraagd. Van nabij gezien dat er nog veel te doen is als het gaat om het creëren van een wereld waarin LHBTQIA+ zich veilig voelen. Beleid in de provincie moet dan ook helpen expliciete en impliciete discriminatie van LHBTQIA+ tegen te gaan. Een provinciaal Regenboogbudget is daarvoor van belang. Aandacht voor arbeidsmarktbeleid, veilige school, veilig op straat, veilige opvang van LHBTQIA+ asielzoekers.