Yuri Zandwijken

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Commissielid in Haarlem. Geboren in Amsterdam. Ik wil opkomen voor wat geen stem heeft of geen stem krijgt en kwetsbaar is.

Voor mij is het belangrijk om een ally te zijn, emancipatie en vechten voor gelijke rechten en gelijke behandeling. In de gemeenteraad van Haarlem heb ik dan ook opgeroepen om het recht op zelfbeschikking te steunen en achter de LHBTQAI+ gemeenschap te gaan staan en voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer, de publiekelijke steun van Gemeente Haarlem voor het recht op zelfbeschikking van de trans, intersekse en non-binaire personen over te brengen en de op te roepen in te stemmen met deze wet.

In de Provinciale Staten wil ik mij ook hier voor inzetten.

Partij voor de Dieren is een echte emancipatiebeweging. Die strijd tegen alle vormen van discriminatie. Inclusie in de politiek bereikt je met representatie.