Ines Kostić

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Politicoloog, queer, non-binair en ex-vluchteling uit Bosnië. Ik wil een wereld waarin compassie leidend is en diversiteit als kracht wordt ingezet. Vroeger vond ik het moeilijk mijn plek op school te vinden en herkende mezelf niet in de politiek. Daarom geef ik nu voorlichting op scholen over LHBTQIA-onderwerpen en bevorder ik inclusieve politiek die samenwerkt met inwoners. Met passie, dossierkennis, doorzettingsvermogen en teamwerk heb ik successen geboekt op het gebied van een inclusievere, diervriendelijkere en groenere provincie. Zo hoeven volksvertegenwoordigers niet meer ‘meneer’ of ‘mevrouw’ genoemd te worden, maar kunnen ze ook kiezen voor de genderinclusieve term ‘Statenlid’. Ook heeft de provincie de Tweede Kamer opgeroepen om de wijziging van de Transgenderwet te steunen. 
 
Ik sta voor politiek die mensenrechten niet ondergeschikt maakt aan economische belangen, maar harder loopt voor welzijn van mens, dier en planeet. Mijn inzet (o.a.): 
Samenwerking met LHBTQIA+ inwoners om Regenboogbeleid te versterken en intersectionele discriminatie/racisme tegen te gaan.  
Budget voor provinciaal Regenboogbeleid. 
In provinciaal arbeidsmarkt-, aanbestedings-, inkoop-, en sponsorbeleid en bij subsidieverstrekking actief LHBTQIA+ inclusie en acceptatie bevorderen. Extra aandacht voor o.a. mensen met een beperking. 
Voldoende veilige kleinschalige opvang van dak- en thuisloze LHBTQIA+ jongeren en van LHBTIQA+ asielzoekers.