PvdA – Gelderland

PvdA – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Bij alle besluitvorming heeft PvdA Gelderland continu de focus op inclusie gehad. Hiervoor heeft de PvdA ook de basis gelegd voor een Werkgroep Inclusie, waarbij leden van verschillende partijen zijn aangesloten. 

Daarnaast heeft PvdA Gelderland in 2021 een voorstel ingediend om de provincie intensiever samen te laten werken met Gelderse LHBTI+ organisaties en te werken aan een integraal programma om onder andere de acceptatie en veiligheid van LHBTI+ te verbeteren. Dit voorstel is aangenomen.

Wat beloven we:

We willen dat de provincie jaarlijks bijeenkomsten organiseert over bijvoorbeeld LHBTI+. De provincie helpt gemeenten waar nodig met hun beleid op het gebied van diversiteit, emancipatie en inclusie en stimuleert het halen van keurmerken als Roze Loper. 

Als werkgever zet de provincie zich in voor een inclusief personeelsbestand en wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden van medewerkers. 

We verbreden de scope van de diversiteitsscan. Die gaat niet alleen over onderwijs en arbeidsmarkt, maar diversiteit, inclusie een emancipatie gaan een rol spelen in alle programma’s van de provincie. Om het jaar onderzoeken we de voortgang in samenwerking met gespecialiseerde partijen. 

Jaarlijks organiseert de provincie een dialoogtafel, om maatschappelijke onderwerpen samen met inwoners te bespreken.