Fokko Spoelstra

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In Gelderland moet iedereen kunnen zijn wie hij, zij, hen wil zijn. Gelderland is dan nu wel een regenboogprovincie, maar we gaan als PvdA voor nog veel meer aandacht voor diversiteit en inclusie. De komende vier jaren wil ik me er voor inzetten om bij al onze initiatieven als eerste te kijken hoe we het vernieuwde artikel 1 van de grondwet ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Zo voorkomen we dat mensen buiten de boot vallen, en maken we echt werk van de acceptatie van iedereen in Gelderland zoals hij, zij, hen is. Sociaal voor, en met iedereen.