Marilyn A-Kum

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Een inclusieve samenleving voor iedereen is waar ik voor sta en ik mij de afgelopen vier jaar in de staten ook voor heb ingezet. Voor mij betekent dat, dat iedereen gelijk is en ruimte moeten hebben om eigen keuzes kunnen maken, talenten te kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen ontplooien. We gaan uit van het goede van de mens: het gaat daarbij onder meer over gelijke rechten en kansen voor iedereen; voor een gelijk salaris voor vrouwen en mannen, voor LHBTI-rechten, fundamentele burgerrechten voor iedereen…

Iedereen moet de kans krijgen om te bouwen aan het leven dat zij voor ogen hebben. Hoe bouw je je bestaan op als je achternaam ervoor zorgt dat je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie of een huisbezichtiging? Hoe bouw je je bestaan op als je niet het gevoel hebt dat je jezelf mag zijn? Hoe vrij voelt je schoolkeuze als je omdat je een ander kleurtje hebt, je een afwijkend schooladvies onder je niveau krijgt?

Het is onze opdracht om structuren die emancipatie belemmeren te doorbreken. Wat mij betreft blijven we in Gelderland organisaties openlijk steunen die de rechten van de LHBTI+ voor staan, blijven we kijken hoe we Gelderland een veilige provincie laten zijn voor LHBTI+ en geven ruimte aan ander initiatieven die dit ondersteunen. Ik vind het van belang dat vooral op scholen het gesprek over LHBTI+ plaatsvindt en voorlichting over wordt gegeven. Maar ook op andere plekken, zoals een bejaardentehuis, moet het niet vreemd zijn en er ruimte en oog voor zijn.

Persoonlijk zou ik het mooi vinden als er een verbod op “homogenezing” komt. Homoseksualiteit is geen aandoening waarvan je genezen zou moeten worden. De strijd voor meer acceptatie van en veiligheid voor leden van de LHBTI-gemeenschap is nog lang niet gestreden. Ik ga daar met volle overtuiging mee door.