Peter Kerris

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik vind het belangrijk dat je in onze provincie mag zijn wie je bent en mag liefhebben wie je wil. Als mijn kinderen vragen wat de regenboogvlag betekent, zeg ik altijd dat dit betekent dat iedereen van iedereen mag houden. Gelderland moet zich als regenboogprovincie actief inzetten voor het verbeteren van de positie van LHBTI+ personen