Oscar Rosalina

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Oscar Rosalina, 26 jaar en oorspronkelijk kom ik uit Westervoort. Sinds het najaar van 2020 woon ik samen met mijn vriend in Arnhem. Al enkele jaren ben ik (op de achtergrond) actief binnen de PvdA. Mijn hele leven woon ik al in de provincie Gelderland, en ik voel mij thuis en vrij in deze mooie provincie. Mijn wens en streven is dat iedereen zichzelf mag en durft te zijn, ongeacht religie, geslacht, seksuele voorkeur of welke achtergrond dan ook. Voor de komende jaren moeten we als provincie streven naar beter diversiteitsonderwijs op scholen, van Eibergen tot Arnhem, van Ermelo tot Wageningen.