Onno Vermooten

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Dit uitgangspunt is leidend bij alle overwegingen en beslissingen die wij nemen. Maar ook bepalend hoe wij met elkaar omgaan, elkaar beoordelen en elkaar steunen wanneer nodig.