Mujde Palavan

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen ontstaat niet vanzelf.
In de optiek van de PvdA ontleent onze samenleving haar kracht aan onze verschillen. Verschillen die bij gebrek aan spanningsvelden en dialoog in de samenleving ook tot muren van ontevredenheid, angst, onbegrip of onverschilligheid kunnen leiden.
De PvdA wil in de eerste plaats het draagvlak voor diversiteit in de volle breedte versterken. Want we zijn op verschillende manieren allemaal verschillend; maar leven wel samen en verwachten allen acceptatie van onze eigen verschillen door anderen en de bijdrage van anderen aan die samenleving vanuit hun anders-zijn.
Het respecteren en waarderen van verschillen is in ons aller belang. Om duurzaam samen te leven.