Boyce de Jong-van Bortel

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

In mijn ideale samenleving kun je zijn wie je bent en word je gerespecteerd en geaccepteerd om wie je bent. De overheid (in dit geval de provincie Gelderland) moet er zorg voor dragen dat we samen een veilige omgeving creëren met als doel: een inclusieve samenleving waarin het niet uitmaakt waar je wieg stond. Iedere inwoner van Gelderland moet mee kunnen doen. En zij die niet mee kunnen doen, helpen we.

Kijkend naar de LHBTIQAP+ gemeenschap zou ik graag zien dat de acceptatie en het respect nog meer wordt vergroot. Niet alleen van niet-LHBTIQAP’ers richting de regenbooggemeente, maar ook binnen de regenbooggemeenschap zelf.

En daarom zet ik me in namens PvdA. Omdat ik geloof dat PvdA de partij is van eerlijke kansen. En die zijn broodnodig, juist nu.