Provinciale staten 2015 – Gelderland

Provinciale staten 2015 – Gelderland

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland PvdA Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek GroenLinks
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland PvdA GroenLinks Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek Vrijzinnige Partij
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. VVD - Gelderland PvdA GroenLinks Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek Vrijzinnige Partij
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland PvdA Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek GroenLinks Vrijzinnige Partij
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA Vrijzinnige Partij
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland PvdA Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek GroenLinks
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek GroenLinks PvdA Lokale Partijen Gelderland
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. VVD - Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek Lokale Partijen Gelderland PvdA GroenLinks Vrijzinnige Partij
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks Vrijzinnige Partij
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. VVD - Gelderland Vrijzinnige Partij Lokale Partijen Gelderland PvdA GroenLinks Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. VVD - Gelderland Vrijzinnige Partij PvdA Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek GroenLinks
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. VVD - Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek Lokale Partijen Gelderland PvdA GroenLinks Vrijzinnige Partij
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks Vrijzinnige Partij
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. VVD - Gelderland Vrijzinnige Partij GroenLinks PvdA Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. VVD - Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA Lokale Partijen Gelderland GroenLinks Vrijzinnige Partij
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. Vrijzinnige Partij VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. Vrijzinnige Partij PvdA GroenLinks VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. VVD - Gelderland Vrijzinnige Partij Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. VVD - Gelderland Lokale Partijen Gelderland Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek PvdA GroenLinks Vrijzinnige Partij