SP – Gelderland

SP – Gelderland

Van de SP hebben we geen reactie op de stellingen ontvangen.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

 

Wij hebben geen initiatieven genomen die specifiek op LHBT waren gericht.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

 De provincie moet een non-discriminatiebeleid voeren en die eis ook aan gesubsidieerde instellingen stellen. Dit zou vorm gegeven kunnen worden door een non-discriminatie verklaring. Uiteraard betreft die dan niet alleen discriminatie van LHTB’s.