GroenLinks

GroenLinks

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. De rol van de provincie verschuift zich steeds verder naar ruimtelijke ordening (‘wat mag waar?’) en weg van welzijn en zorg. Toch hebben wij om ons voor LHBT-acceptatie ingezet.

De fractie van GroenLinks heeft er bijvoorbeeld voor gepleit om het LHBT-organisatie(s) financieel te steunen voor het geven van voorlichting. Helaas haalde dit geen meerderheid in de Staten. Ook Welzorg kreeg onze steun. GroenLinks heeft hiermee aangegeven dat we LHBT-acceptatie belangrijk vinden en we het thema óók in de provincie blijven agenderen.

Verder spraken we met onze gemeentelijke bestuurders en raadsleden over de veranderende organisatie van welzijnsbeleid. Met name op gemeentelijk niveau kan GroenLinks het verschil maken voor LHBT-acceptatie en daarvoor krijgen ze alle steun van GroenLinks in de provincie.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

GroenLinks wil dat in Gelderland iedereen kan zijn wie hij of zij is. We willen dat iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht waar in Gelderland je woont. GroenLinks pakt daarom discriminatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in Gelderland aan.

In de praktijk betekent dit onder anderen, dat GroenLinks voorlichting van jongeren over homoseksualiteit en genderidentiteit, in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs bevordert. Scholen creëren een veilige omgeving voor al hun leerlingen ook LHBT’s. Instellingen in Gelderland zouden een LHBT-vriendelijk beleid moeten voeren.

Als er discriminatie van LHBT’s wordt geconstateerd, de daders worden aangepakt. Het is, bijvoorbeeld, onaanvaardbaar dat mensen die vanwege hun geaardheid worden getreiterd uit hun buurt zouden moeten verhuizen. De daders zouden moeten verhuizen.

Emancipatie is voor GroenLinks in Gelderland belangrijk. Gelderland ondersteunt ook juist de emancipatie van homo’s binnen culturele en religieuze groepen.

Een stem op GroenLinks is óók een stem op GroenLinks in de éérste kamer. Onze fractie daar staat bekend om haar inzet voor gelijke rechten en zal zich ook de komende periode voor LHBT-acceptatie blijven inzetten.

Toelichting bij stellingen

GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in Gelderland. Discriminatie van LHBT’s moet worden tegengegaan. Het rijk en de gemeenten hebben de meeste mogelijkheden om discriminatie en onveiligheid tegen te gaan. Gelukkig zetten veel Gelderse gemeenten zich volop hiervoor in, maar er zijn ook gemeenten in Gelderland waar acceptatie en omarming van LHBT’s nog niet vanzelfsprekend is. Vooral hier moet de provincie zich betrokken tonen. Daar waar het invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld via financiering), moet zij dat doen. Verder moet de provincie investeren in voorlichting en natuurlijk morele steun geven aan de LHBT’s. De provincie kan met moet de gemeenten aanspreken op hun LHBT-beleid, indien deze nog niet voldoende blijkt.

Wat GroenLinks betreft moet Gelderland zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door zich er over uit te spreken en zo een signaal af te geven. Bovenal moet moet haar eigen organisatie en de organisaties met wie Gelderland veel samenwerkt zich LHBT-vriendelijk tonen.

GroenLinks vindt dat discriminatie van LHBT’s onacceptabel is. Alle overheden moeten ervoor verantwoordelijk voelen en zich inspannen om discriminatie tegen te gaan. Gemeenten, provincies, het Rijk en Europa.