Lokale Partijen Gelderland

Lokale Partijen Gelderland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

N.v.t Lokale Partijen Gelderland doet voor het eerst mee.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Niet anders dan voor elke andere ( minderheids) groep in de samenleving.

Iedereen is gelijk en dient zo ook behandeld te worden. Wij zullen dit uitdragen en niet toestaan dat mensen om welke reden dan ook gediscrimineerd worden.

Toelichting bij stellingen:

Veel belangenorganisaties zijn van mening dat het het anti-discriminatie beginsel en de vrijheid van meningsuiting twee zaken zijn waar de overheid zich actief mee moet bemoeien.

Naar de mening van Lokale Partijen Gelderland zijn deze grondrechten echter in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen de overheid. Overheidsbemoeienis moet dus juist uitgesloten worden.

Het discriminatieverbod is echter zo fundamenteel dat het ook geldt tussen burgers onderling en daar zou de overheid wel bemoeienis moeten kunnen hebben. Deels om regels te maken maar vooral om ook te zorgen dat de regels begrepen en uitgevoerd worden. De overheid is er immers voor de belangen van iedere burger en heeft een voorbeeldfunctie.