PSP’92 – Gelderland

PSP’92 – Gelderland

Van PSP’92 hebben we nog geen reactie op de stellingen ontvangen.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De Gelderse PSP’92 zat niet in de Staten, maar heeft in haar inspraakbijdragen wel steeds aandacht gevraagd voor diversiteits- en emancipatiebeleid in de provincie. Dat is er nu niet of nauwelijks. In Nijmegen heeft de PSP’92 concreet meegewerkt om het terras van HLBT-café Meermin in stand te houden.

 

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De PSP’92 Gelderland wil dat de provincie best practices en andere kennis deelt. Daarnaast moet de provincie zelf positief roze beleid uitvoeren. Het moet niet uitmaken welke kleur je bent.

Concreet wil de PSP’92:

  • zolang homoseksualiteit niet algemeen geaccepteerd is, specifiek aandacht voor HLBT in het veiligheidsbeleid en op scholen.
  • een Adviescommissie Homo/lesbisch beleid.
  • homoseksualiteit bespreekbaar maken in de sport.
  • (voetbal)clubs een voorbeeldrol laten innemen en spreekkoren bestrijden door desnoods wedstrijden te staken.
  • aandacht voor de tegenstrijdige gevoelens van allochtonen bij de roze beweging.
  • aanvullend beleid waarin bi-seksuelen en transgenders specifiek worden benoemd.

Vooral willen wij respect voor elkaars opvattingen, want iedereen is gelijkwaardig.