PvdA

PvdA

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

De PvdA in de provincie Gelderland heeft keer op keer benadrukt dat de PvdA alle inwoners van Nederland volledig gelijk behandelt, ongeacht religie, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke gezindte. We hebben met name stelling genomen als de PVV weer op discriminerende toon sprak over groepen in Nederland.

Verder letten we bij de subsidieverstrekking aan sportclubs, culturele instellingen en evenementen dat deze toegankelijk zijn voor iedereen, zonder onderscheid.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Overal waar maar een zweempje van discriminatie zou zijn, nemen we stelling en komen op voor gelijke rechten. Het is niet acceptabel, zelfs niet op de bible belt, dat mensen op grond van hun seksuele geaardheid anders worden behandeld. Vooral bij subsidies die ten goede komen aan organisaties die op religieuze gronden onderscheid zouden willen maken, zullen we strak optreden als zich discriminatie voordoet.

Toelichting bij stellingen:

De PvdA is vanouds een emancipatiepartij. Alle mensen moeten gelijke kansen hebben op deelname aan de samenleving, op alle terreinen. Groepen die het extra moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra steun van de PvdA. Dat geldt voor directe én voor indirecte discriminatie (die minder zichtbaar, maar des te ondermijnender is).