VVD – Gelderland

VVD – Gelderland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Een rolmodel geleverd in de vicevoorzitter, die de laatste 6 maanden ook fractievoorzitter was.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De VVD wil aan de inwoners van Gelderland ruimte en vrijheid bieden. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn liberale beginselen voor de visie van de VVD op de mensen, de samenleving en de verhouding met de overheid.

Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De VVD vindt veiligheid een van de belangrijkste taken van de overheid.

Veiligheid en vrijheid horen bij elkaar. In Gelderland moet je je veilig voelen en er op kunnen vertrouwen dat de overheid haar veiligheidstaak naar behoren uitvoert.