Vrijzinnige Partij

Vrijzinnige Partij

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders  gedaan en bereikt?

De Vrijzinnige Partij was in de afgelopen periode niet vertegenwoordigd in Provinciale Staten.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De Vrijzinnige Partij staat voor een LHBT-vriendelijk beleid. Uitgangspunt voor de Vrijzinnige Partij is de vrije mens die onafhankelijk regie heeft over zijn/haar leven. Dat betekent ook de maatschappelijke erkenning van verscheidenheid en het vereist tolerantie.

Daarnaast wil de Vrijzinnige Partij zo spoedig mogelijk de provincies opheffen en alle taken op het LHBT-beleidsterrein bij de gemeenten onderbrengen.

Daarom zijn in deze Gaynote veel antwoorden gegeven tégen provinciale bemoeienis maar vóór actieve bescherming en acceptatie van LHBT’s.

Toelichting bij stellingen:

Ten principale kiest de Vrijzinnige Partij voor mensen en weigert ieder maatschappelijk onderscheid te accepteren. Kiezen voor mensen is kiezen voor medezeggenschap en tegen systeemdenken. Overbodige bestuurslagen als de provincie moeten van binnenuit opgeheven worden.