Geert Gabriëls

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Dag allemaal! Ik ben Geert en ik woon samen met mijn man in het Limburgse Weert. Toen ik daar op 8 mei 2014 benoemd werd tot wethouder, was er nog nooit enig ’regenboog-teken’ openbaar zichtbaar geweest. Bevlogen wilde ik dat direct veranderen door op IDAHOT (17 mei) een regenboogvlag voor het stadhuis te laten wapperen. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Er waren ‘kan dat wel’-vragen en een vlag was via de officiële weg nog niet gauw besteld. Uiteindelijk heb ik, privé en net op tijd, een vlag besteld en die omhoog gehesen voor het stadhuis. De positieve reacties waren overweldigend en de vlag is nooit meer weggehaald:-). Er volgden regenboogstoplichten, lespakketten, roze lopers voor zorginstellingen, organisatie van het 25e COC Songfestival, ‘roze’ filmavonden en exposities. Allemaal georganiseerd door lokale organisaties. Een klein zetje leidde tot een verrassend resultaat!

Tot onze teleurstelling ontvingen vervolgens enkel de grootste 50 gemeenten in Nederland ondersteuning in het kader van het nationale regenboogstedenbeleid. Dit terwijl het Weerter voorbeeld aantoont hoe kansrijk het is om júíst ook in kleinere gemeenten een eerste stap te zetten. Júíst daar is er meer behoefte aan ondersteuning. Het regenboogstedenbeleid moet dus breder ingezet worden in ‘de regio’!