Hilde Niezen

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik vind het belangrijk om als lesbisch kamerlid zichtbaar te zijn en mijn verhaal te vertellen. Dat doe ik nu ook als wethouder in Gouda. Het is mijn doel dat in Nederland alle stellen hand in hand over straat kunnen lopen zonder bang te hoeven zijn voor intimidatie of geweld. Helaas zijn we nog ver van dit doel verwijderd.

Voor LHBTI’s elders in de wereld is de werkelijkheid vaak nog een heel stuk grimmiger. Ik vind het belangrijk dat Nederland internationaal blijft strijden voor LHBTI rechten elders in de wereld en er consequenties aan verbindt als landen discriminerende regels en wetten invoeren. Mensen die voor dit soort regimes vluchten verdienen een warm welkom in Nederland, rust en ruimte om hun verhaal te vertellen en een veilige opvanglocatie.