Pepijn Zwanenberg

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als queer politicus initieerde ik de afgelopen jaren o.a. een Roze Stembusakkoord en het eerste Nederlandse regenboogzebrapad. Er is nog een wereld te winnen voor LHBTQI+ ers maar als ik in de Tweede Kamer kom, wil ik als eerste werken aan gelijke rechten voor regenbooggezinnen. Want ondanks een mooi advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (uit 2016) en beloftes van diverse politieke partijen hebben meeroudergezinnen nog steeds niet dezelfde rechten.

Terwijl steeds meer kinderen opgroeien in een regenbooggezin. Net als onze dochter Keet. Hoogste tijd dat alle ouders in een meeroudergezin dezelfde rechten krijgen, in het belang van al die kinderen.