Simion Blom

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mijn carrière in de politiek is begonnen toen ik in Amsterdam-Zuidoost het eerste LHBTIQA+ beleid voorstelde. Geen enkele jongere zou hetzelfde moeten meemaken als ik, vond ik. En bedacht: wat had ik als jongetje van 12 nodig gehad, zodat ik me vrij kon ontwikkelen?

Vanuit diezelfde motivatie  heb ik een voorstel ingediend om werk te maken van het Regenbooghuis, in Amsterdam. Dat is nu in ontwikkeling, samen met de mensen waar het om gaat. Zij hebben immers zo een Regenbooghuis jarenlang bepleit.

De rode draad in mijn leven, werk en kandidaatstelling is emancipatie en vrijheid bevechten. In het dagelijks leven werk ik bij COC Nederland/Respect2Love. Ik werk veel met vluchtelingen die een leven kennen van onderdrukking en geweld vanwege hun geaardheid. Ze namen het heft in eigen hand door te vluchten. Dat moet ons hier blijven aanmoedigen, te staan voor mensenrechten.

Er is urgentie en behoefte aan nieuw politiek leiderschap, in deze tijden van polarisatie.  De meerderheid in Nederland is er klaar mee. Wij hebben de plicht een claim te leggen op de richting van Nederland. Wij laten ons land niet afpakken door polariseren en onderbuikgevoelens. Dit moeten we blijven veroordelen. En daar wil ik me voor inzetten.