Stephanie Bennett

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Stephanie Bennett, kandidaat Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Momenteel ben ik ook Statenlid in Groningen, waar ik mij onder andere inzet voor diversiteit en inclusie. Als Tweede-Kamerlid wil ik strijden voor emancipatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’ers. Nederland moet een land zijn waarin iedereen, ook LHBTI’ers, gelijk behandeld wordt. Voor de wet, maar ook in de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat er nog strenger gehandhaafd moet worden op discriminatie en uitsluiting, daar mag simpelweg geen plaats voor zijn. Nog te vaak zijn LHBTI’ ers slachtoffer van pesterijen, geweld of negatieve en misselijkmakende stereotypering. Recent nog, werd er door nota bene een volksvertegenwoordiger, gesteld dat scholen het recht hebben om hen af te wijzen. Als politici hebben wij de verantwoordelijkheid om hier tegen te strijden en een maatschappij vorm te geven waarin LHBTI’ers zich welkom voelen, waarin ze weten dat ze geaccepteerd worden en waarin ze concreet zien en voelen dat ze dezelfde kansen krijgen als ieder ander. En nog belangrijker; dat ze gesteund worden door hun overheid wanneer hier in gefaald wordt. Ik zal en wil me daar volledig voor inzetten!