Mark Brakel

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Op mijn twaalfde wist ik dat ik homo was, op mijn veertiende kwam ik uit de kast aan mijn ouders en pas op mijn zeventiende durfde ik het aan mijn vrienden te vertellen. Hoewel er in Nederland op papier al veel is geregeld, is bijvoorbeeld “homo” op veel scholen een geaccepteerd scheldwoord. Vanuit de Tweede Kamer wil ik zorgen dat de minister van Onderwijs een einde aan maakt aan dit soort discriminatie op scholen.

Splinter Chabot schrijft in zijn boek “Confettiregen” over de subtiele homofobie die op veel plekken aanwezig is en ik herkende mezelf in veel van zijn verhalen. Niet alleen in de samenleving moeten dingen veranderen, maar ook in de wet: meeroudergezinnen moeten zo snel mogelijk wettelijke bescherming krijgen en homogenezingstherapie moet zo snel mogelijk worden verboden.

Mij naam is Mark Brakel (hij/hem, instagram @mark.brakel), 30 jaar, en met mijn vriend Menno woon ik samen in Rotterdam. Tot de zomer werkte ik op de ambassade in Irak en werd ik regelmatig benaderd door LHBTI’ers die het risico liepen om te worden vermoord. Als Kamerlid wil ik me hard maken voor de invoering van een humanitair beschermingsvisum, zodat een ambassade in het uiterste geval iemands leven kan redden.