SP – Noord-Brabant

SP – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Wij pleiten bij ieder onderwerp waar het van toepassing is voor gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. Dat staat namelijk in de grondbeginselen van de Socialistische Partij. We plaatsen mensen niet in hokjes en zullen dus altijd opkomen voor gelijke rechten voor iedereen.

Wat beloven we:

We willen ons blijven inzetten voor de gelijkwaardige behandeling van iedereen. Daar waar het noodzakelijk is zullen we discriminatie altijd aan de orde stellen.