Tonnie Wouters

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Tonnie Wouters, raadslid in Meierijstad en woon in Schijndel. De drie uitgangspunten, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, en solidariteit zijn de reden dat ik lid ben van de SP. Alle besluiten die ik neem toets ik hieraan. Dat geld voor alle mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, land van herkomst.