Nico Heijmans

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben 69 jaar en woon in ’s-Hertogenbosch. Ik ben getrouwd met Cecile en heb een zoon van 39 jaar en een dochter van 8 jaar. Ik ben gepensioneerd en daarvoor gaf ik scholingen en trainingen bij de SP. Ik ben mijn hele leven politiek actief geweest en mijn belangrijkste drijfveer daarbij is altijd geweest dat ik ten diepste overtuigd ben van de gelijkwaardigheid van alle mensen. Ik wil bereiken dat iedereen in Brabant, ongeacht seksuele geaardheid of gender, zich vrij en gerespecteerd voelt en een eerlijke kans krijgt op een gelukkig leven.