Jos van der Horst

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ieder mens dient beoordeelt te worden op wat hij/zij doet niet op wat hij/zij is. Daarom moet er in de provincie helder duidelijk beleid zijn dat iedere vorm van discriminatie of achterstelling niet wordt geaccepteerd. Gelijkwaardigheid en democratie tot in alle geledingen van onze samenleving zijn de zaken waar ik voor zal strijden in Provinciale Staten van Noord-Brabant.