Oscar van Raak

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Oscar van Raak, 22 jaar, studeer rechtsgeleerdheid en werk als politiek assistent voor de president van de Raad van Europa.