Kees van Limpt

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden 

Als SP-er sta ik voor onze uitgangspunten menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. In dat opzicht speelt gelijkwaardigheid natuurlijk een cruciale rol, als het gaat om geslacht en seksuele geaardheid. Maar ook de solidariteit is dan van belang. Iedereen mag er zijn in de zelf gewenste hoedanigheid. Gewaardeerd vanuit menselijke waardigheid waarvoor wij ook staan.