Esmee de Koning

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben Esmee de Koning een 26-jarige rechtenstudent uit Steenbergen. Sinds 2021 ben ik lid van de SP en zet mij al jaren in voor een rechtvaardige maatschappij via vrijwilligerswerk bij een belangenorganisatie. Rechtvaardigheid en het juiste doen zijn voor mij erg belangrijk. Ik heb de positie van de LHBTI+ gemeenschap de laatste jaren zowel beter als veel slechter zien worden. Het is eindelijk bespreekbaar in de maatschappij maar de tegengeluiden, gebaseerd op onderbuikgevoel, zijn alleen maar agressiever geworden. Ik heb persoonlijk de verhalen en ervaringen niet, ik weet ook niet hoe het voelt. Maar waar ik van overtuigd ben, is dat juist mensen die niet bij de LHBTI+ groep horen zich ook voor de volle 100% moeten inzetten voor de acceptatie van deze groep. Vecht er samen voor tot de discussies niet meer bestaan. Wat gewoon is moet niet raar gemaakt worden. Daarom wil ik mij blijven inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap samen met de LHBTI+’ers op onze lijst. Voor een betere positie in de maatschappij waar tegengeluid tegen iemands bestaan geen plek krijgt. Door te luisteren naar groepen, actie te voeren en mee te werken aan beter beleid.