Partij voor de Dieren – Noord-Brabant

Partij voor de Dieren – Noord-Brabant

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Natuurlijk hebben wij alle inzet van Provinciale Staten voor acceptatie gesteund, waaronder een motie om jaarlijks op paarse vrijdag een regenboogvlag voor het provinciehuis te hijsen.

Op 14 februari j.l. hebben wij een Valentijnsbijeenkomst over diversiteit georganiseerd, als statement dat het hijsen van de regenboogvlag een mooi begin is, maar nog lang niet genoeg (zie voor meer info: https://www.facebook.com/events/314886666036690/).

De komende verkiezingen van 2019 zullen de eerste zijn waarbij Partij voor de Dieren een genderneutrale kieslijst heeft opgesteld. Het initiatief hiertoe kwam van een van de kandidaten op onze lijst voor Provinciale Staten Noord-Brabant en onze partij heeft ertoe besloten dit landelijk te gaan doen.

Wat beloven we:

Wij hebben duidelijke standpunten over de emancipatie van o.a. LHBTI+’s. De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie en ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Meer concreet willen wij dat de officiële geslachtsregistratie afgeschaft wordt en dat de provincie een krachtig LHBTI-emancipatiebeleid voert en investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. Zie voor meer standpunten over dit onderwerp: https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/emancipatie-1

Van de Valentijnsbijeenkomst willen wij een jaarlijks terugkerend evenement maken, het liefst met ondersteuning van de provincie.