Anita Verstegen

Plaats op de lijst: 4

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/anita-verstegen

Twitter: www.twitter.com/ anitaverstegenoss

Mensen en dieren hebben intrinsieke waarde en hebben hiermee in beginsel het recht om zich in alle vrijheid te bewegen en te uiten al naar gelang hun behoefte aangeeft. Dit geldt ook voor sekse- en seksuele behoeften. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid moet krachtig worden bestreden zowel in de wet als in de ambtenarij als op scholen. Voor zover bevoegd moet het provinciebestuur hierin pro-actief optreden en zg weigerambtenaren niet tolereren. De Provincie dient actief een pro LHBTI uit te dragen om hiermee tevens een voorbeeld te stellen aan alle gemeenten in Noord Brabant. Eenieder heeft het recht in optimale vrijheid te leven!