Alexander van Dort

Plaats op de lijst: 17

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/alexander-van-dort

Ik wil dat ieder mens, dus ook de LHBTI, met respect behandeld wordt. In de Provinciale Staten heeft Partij voor de Dieren er mede een rol in om voor iedere LHBTI een respectvolle benadering te garanderen.