Ton Ditewig

Plaats op de lijst: 16

Bent u zelf LHBTI: JA

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/ton-ditewig

Twitter: www.twitter.com/tonditewig

Als oud-voorzitter van het COC in Eindhoven liggen de belangen van LHBTI-personen mij aan het hart. Regelmatig verzorg ik gastlessen op scholen over seksuele- en genderdiversiteit omdat het belangrijk is om juist op school al begrip te kweken voor LHBTI-personen. Naast het geven van gastlessen ben ik als bestuurslid ook nog bij twee andere LHBTI-verenigingen actief en weet dus uit ervaring wat er speelt in de LHBTI-gemeenschap. Wettelijk mag er dan veel geregeld zijn maar de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s laat nog veel te wensen over. Zolang ‘Homo’ nog steeds het meest gebruikte scheldwoord is op Nederlandse scholen is er nog veel werk te verrichten. De provincie kan hier een belangrijke rol spelen door gemeentes en scholen aan te spreken op hun wettelijke verplichting om op school aandacht te schenken aan seksuele- en genderdiversiteit. Ook zichtbaarheid is een belangrijk thema. De provincie moet daarom prominent laten zien voor LHBTI-rechten te staan. Vaak wordt de regenboogvlag gehesen op ‘Coming Out Dag’. Prima,  maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren dan alleen het hijsen van een vlag! Verder is er veel meer aandacht nodig voor LHBTI’s met een migratieachtergrond en oudere LHBTI’s.