Ton Oomen

Plaats op de lijst: 7

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/ton-oomen

Twitter: www.twitter.com/AntalPvdD

Helaas is het hard nodig om op te komen voor wat kwetsbaar is in onze samenleving. Natuurlijk voor dieren, natuur en milieu. Daarnaast zie ik het in de Provinciale staten als taak voor de Partij voor de Dieren om erop toe zien, dat daar waar de provinciale overheid een rol kan spelen bij achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) –het provinciale bestuur zorg draagt voor volwaardige benadering, integratie en gelijke behandeling en berechtiging.