Marco van der Wel

Plaats op de lijst: 1

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/marco-van-der-wel

Twitter: www.twitter.com/PvdDvanderwel

Ieder mens moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, ongeacht afkomst, religie, sekse of seksuele geaardheid. Discriminatie op welke grond dan ook vind ik verwerpelijk en moet door alle overheden en dus ook door de provincie actief worden tegen gegaan.

De provincie heeft veel contacten en invloed in het buitenland en zou die moeten aanwenden om overheden aan te spreken op wetgeving en gedrag die discriminatie van LHBTI’s in de hand werkt. Internationale contacten en contracten zijn mooi, maar niet als die ten koste gaan van mens of dier.

Emancipatie is een voortdurende strijd. De Partij voor de Dieren is een partij die bij uitstek opkomt voor de belangen van LHBTI’s omdat zij denkt vanuit de kernwaarden van persoonlijke vrijheid en mededogen, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.