Katalin Clarijs

Plaats op de lijst: 15

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://brabantsedelta.partijvoordedieren.nl/personen/katalin-clarijs

Twitter: www.twitter.com/katalinclarijs

Het liefste zou ik willen leven in een wereld waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Het feit dat überhaupt moet worden gevraagd wat er specifiek voor LHBTIQA+ers moet worden bereikt geeft aan dat we daar nog lang niet zijn. Ik zou me graag in willen zetten op educatie rondom LHBTIQA+thema’s, zodat uiteindelijk algemeen geaccepteerd wordt dat het helemaal niet raar is om tot deze doelgroep te behoren.