Provinciale staten 2015 – Noord-Holland

Provinciale staten 2015 – Noord-Holland

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland SP - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. CDA Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland D66 - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland CDA Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland D66 - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland D66 - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland Hart voor Holland
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland SP - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland SP - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland D66 - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland Hart voor Holland
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. SP - Noord-Holland CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland Hart voor Holland
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. VVD Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland CDA Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. SP - Noord-Holland CDA Noord-Holland VVD Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland D66 - Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. VVD Noord-Holland CDA Noord-Holland Vrouwen Partij Noord-Holland Piratenpartij - Noord-Holland Partij voor de Dieren - Noord-Holland D66 - Noord-Holland PvdA - Noord-Holland SP - Noord-Holland GroenLinks - Noord-Holland Hart voor Holland