VVD Noord-Holland

VVD Noord-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

In algemene zin uitdragen dat discriminatie van en/of geweld tegen LHBT’ers absoluut niet acceptabel is, het geen net zo geldt voor andere minderheden.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Voor zover de provincie daarbij een rol speelt of kan spelen er voor zorgen dat LHBT’ers gelijke kansen en rechten hebben op bijvoorbeeld het gebied van arbeid, scholing en participatie in de samenleving.