Piratenpartij – Noord-Holland

Piratenpartij – Noord-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Nog niets, want we doen voor het eerst mee in de Provinciale Staten. Echter, de Piratenpartij is opgericht om mensenrechten te beschermen. Het is voor ons onacceptabel als mensen niet gelijk behandeld worden vanwege hun seksuele voorkeur of hun gender. Voor ons is het ook onacceptabel dat LHBT’s zich niet veilig voelen. Wij zetten ons in om dit tegen te gaan.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gehoord wordt, en niet alleen de meerderheid. De burgerrechtenbeweging ligt aan de basis van de Piratenpartij, en vinden dat o.a. seksualiteit, sekse of gender iets is waar nooit op gediscrimineerd mag worden. We willen LHBTs een luidere stem geven in de provincie door het voor iedereen makkelijker te maken om mee te denken en te beslissen. Ook strijden wij voor een provincie die lokale initiatieven steunt, en actief meedenkt en meehelpt om mooie ideeën van de grond te krijgen. Dus willen we naast jaarlijks een prachtige Pride in Amsterdam, ook evenementen in de provincie, die de provincie stimuleert en helpt opzetten.

Toelichting op de stellingen:

Bij de stellingen die met oneens zijn beantwoord, is dat niet omdat we hiervan de noodzaak niet inzien. In tegendeel; we zijn voorstanders van al deze emancipatiebevorderende opties.

Echter, het is vaak niet de taak van de provincie om zich hierin te mengen. Veel maatregelen die hierboven genoemd zijn, zijn dingen waar de gemeente over gaat, of waar we juist het oerwoud aan beklemmende regeltjes willen tegengaan. Het zou tegen onze ideeën indruisen om hier “eens” aan te geven; dat zou kiezersbedrog zijn.

Vraag 1E bijvoorbeeld: Hier gaat het om aanvullen van gelden. De provincie Noord-Holland heeft al een tekort van miljoenen. Dat moet eerst weggewerkt voordat we weer kunnen gaan uitgeven.

Bij vraag 5B geldt hetzelfde. Natuurlijk moet je emancipatie bevorderen, maar niet op deze manier. Juist initiatieven ondersteunen waar nodig heeft veel meer impact. Misschien niet even zichtbaar, maar waarschijnlijk wel efficiënter.