GroenLinks – Noord-Holland

GroenLinks – Noord-Holland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

Het besef dat ieder mens waardevol is, anders is en het recht heeft zichzelf te zijn is een van de kernwaarden van GroenLinks. Dit komt terug in elk aspect van onze politiek.

Toen de mede door GroenLinks opgerichte Willem Arondeuslezing, vernoemd naar de LHBT-verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, onder druk kwam was het een motie van GroenLinks die het voortbestaan van de lezing waarborgde.

Door het initiatiefvoorstel Social Return van onder meer GroenLinks verplicht de provincie opdrachtgevers mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Successen van GroenLinks in de afgelopen periode zijn onder meer:

Noord-Holland schaliegasvrij door een motie van GroenLinks.

Extra financiering voor nieuwe vormen van jeugdzorg.

Geen spitstoeslag op het buskaartje dankzij motie van oa GroenLinks.

Dankzij GroenLinks bijna €5 miljoen voor verduurzaming van de Noord-Hollandse Zeehavens.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

GroenLinks kiest voor een schoner en gezonder Noord-Holland. Een Noord-Holland waar alle inwoners welkom zijn en zichzelf kunnen zijn.

Wij willen de bereikbaarheidsproblemen oplossen door meer te investeren in het openbaar vervoer en de fiets.

Wij willen bedrijven in staat stellen schoner en duurzamer te produceren. Daarvoor investeren wij sterk in het opzetten van een circulaire economie en intensief ruimte gebruik. Wij willen de natuur beschermen en waar mogelijk toegankelijk maken voor alle Noord-Hollanders. Wij kiezen voor betere recreatie en voor gezonder voedsel.

Toelichting op de stellingen:

GroenLinks is een vrijzinnige partij, als logisch gevolg hiervan staat het besef dat de positie van LHBT-groepen een voortdurende aandacht vraagt centraal in onze partij. Net als posities op basis van onder meer gender, afkomst of religie.

In de provincie vertaald dit zich niet vaak in concreet op LHBT gericht beleid omdat een LHBT buspassagier in essentie dezelfde wensen heeft als welke ander buspassagier dan ook, namelijk goed, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Toch wordt de positie van LHBT wel degelijk meegenomen en willen wij ook op provinciaal niveau de acceptatie van LHBT verbeteren en bespreekbaar maken. Dit is het meest duidelijk bij de jaarlijkse Willem Arondeuslezing. Deze lezing is GroenLinks zeer dierbaar en de lezing zet het thema LHBT jaarlijks op de agenda.